ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (blk/lks_blk_rd)

WBB_locaties (0)
Gegevens aanwezig, status onbekend Gegevens aanwezig, status onbekend
Saneringsactiviteit Saneringsactiviteit
Voldoende onderzocht/gesaneerd Voldoende onderzocht/gesaneerd
Onderzoek uitvoeren Onderzoek uitvoeren
Historie bekend Historie bekend
Beschikbaarheid_gegevens (1)
Eigen website beschikbaar Eigen website beschikbaar
Geen gegevens in bodemloket Geen gegevens in bodemloket
Bevoegd_gezag (2)
Zowel via Bodemloket als eigen website Zowel via Bodemloket als eigen website
Uitsluitend via eigen website Uitsluitend via eigen website
Uitsluitend via Bodemloket Uitsluitend via Bodemloket
Geen online informatie Geen online informatie